Служителите на Агенцията по кадастъра в Разград излязоха на протест заради ниски заплати

Всички щатни Служители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в Разград слязоха от седмия етаж на Дома техниката, където са офисите им, и пред…

Виж повече Служителите на Агенцията по кадастъра в Разград излязоха на протест заради ниски заплати