И в ПГТС ”Христо Смирненски” започнаха съвместните инициативи с МКБППМН

В Професионалната гимназия по транспорт и строителство “Христо Смирненски” – Разград се проведоха две от плануваните съвместни дейности с Местната комисия за борба с противообществените…

Виж повече И в ПГТС ”Христо Смирненски” започнаха съвместните инициативи с МКБППМН