Бюрата по труда в Разград, Исперих и Кубрат обясняват на открито новите антикризисни мерки

От днес 21 (вторник) юли до 23 (четвъртък) юли 2020 г., Агенцията по заетостта организира поредица от събития, които са част от национална информационна кампания…

Виж повече Бюрата по труда в Разград, Исперих и Кубрат обясняват на открито новите антикризисни мерки