Интегрирани проекти по две европрограми за 1 700 000 лева започват в общините Исперих и Самуил

В началото на месец март двете Лудогорски общини започнаха изпълнението на проекти за социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до…

Виж повече Интегрирани проекти по две европрограми за 1 700 000 лева започват в общините Исперих и Самуил