Инспектират състоянието на реки и дерета с предписания за почистване

Областният управител Владимир Димитров инспектира състоянието на потенциално опасни речни участъци, с голям водосбор, които при наличие на обилни дъждове, биха били предпоставка за наводнение.…

Виж повече Инспектират състоянието на реки и дерета с предписания за почистване