Облекчават изискванията за присъствено обучение в университетите

От 21 февруари, присъственият учебен процес във висшите училища, освен при прилагане на подхода “зелен сертификат”, се облекчава. Hits: 0

Виж повече Облекчават изискванията за присъствено обучение в университетите