Една снимка предизвиква интерес за издирване наследници на участници в 8-ми конен полк

Наскоро в ръцете на Ангел Майсторски попада оригинална снимка на личния състав на Втори ескадрон от 8-ми конен полк от 1936 г., който в този…

Виж повече Една снимка предизвиква интерес за издирване наследници на участници в 8-ми конен полк