Кабинетът прие облекчения за издаване на лични документи на живеещите в чужбина

Улеснения за живеещите в чужбина българи при издаването на документи за самоличност прие правителството с промени в правилника за издаване на български лични документи. Hits:…

Виж повече Кабинетът прие облекчения за издаване на лични документи на живеещите в чужбина