Нидерландските власти замразяват осиновяванията на деца от чужбина след разкрити злоупотреби

Нидерландските власти замразяват осиновяванията на деца от чужбина, след като правителствена комисия разкри, че някои деца са били откраднати или откупени от биологичните им родители…

Виж повече Нидерландските власти замразяват осиновяванията на деца от чужбина след разкрити злоупотреби