Затлачено корито на река Бели Лом носело риск за питейната вода в Разград

Затлаченото корито на река Бели Лом в района на село Дряновец носи риск за питейната вода в Разград и околните населени места. Hits: 0

Виж повече Затлачено корито на река Бели Лом носело риск за питейната вода в Разград