Общинският съвет заседава днес, в дневния ред е проектът за бюджет за 2021 г.

Общинският съвет в Разград ще разгледа на заседанието си днес 22 докладни записки.

Виж повече Общинският съвет заседава днес, в дневния ред е проектът за бюджет за 2021 г.