Започна вторият етап от ремонта на пътя край „Амилум“

Започна вторият етап от основния ремонт на пътя за Исперих над жп гара Разград. Hits: 0

Виж повече Започна вторият етап от ремонта на пътя край „Амилум“