Зам.-кметът Милена Орешкова поиска от училищните комисии за борба с противообществените прояви ефективни, а не формални планове

Зам.-кметът на Разград Милена Орешкова призова училищните директори и педагогически съветници от общината в училищните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни…

Виж повече Зам.-кметът Милена Орешкова поиска от училищните комисии за борба с противообществените прояви ефективни, а не формални планове