Четвъртокласници събраха 47 килограма жълъди за създаване на дъбови фиданки

Повече от 40 четвъртокласници от разградското основно училище „Васил Левски“ участваха в инициатива на Държавно ловно стопанство „Воден-Ири Хисар“ за събиране на дъбови жълъди. Това…

Виж повече Четвъртокласници събраха 47 килограма жълъди за създаване на дъбови фиданки

Ученици от Острово събираха жълъди за есенно залесяване с дъб

Ученици от Основно училище „Христо Ботев“ в заветското село Острово подпомогнаха дейността на Държавно ловно стопанство „Воден – Ири Хисар“, съобщиха от пресслужбата на Северноцентрално…

Виж повече Ученици от Острово събираха жълъди за есенно залесяване с дъб