Ето как ще изглежда реставрирана джамията „Макбул Ибрахим паша“

Областният управител Гюнай Хюсмен, в качеството си на възложител по договор „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при консервация,…

Виж повече Ето как ще изглежда реставрирана джамията „Макбул Ибрахим паша“