Божидар Божанов: Електронната идентификация ни е основен приоритет

Най-приоритетна задача е електронната идентификация. Трябва всички граждани да имат лесно и удобно средство, а квалифицираният подпис не е удобен, така че просто да влязат…

Виж повече Божидар Божанов: Електронната идентификация ни е основен приоритет