Екоинспекцията проверява  сигнал за замърсени води в язовир „Липник“

Екип експерти от РИОСВ-Русе и Басейнова дирекция „Дунавски район“ извършиха вчера съвместна проверка на язовир „Липник“.

Виж повече Екоинспекцията проверява  сигнал за замърсени води в язовир „Липник“