Всички общини от Лудогорието с одобрени проекти за социални услуги в домашна среда

С проекти по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., общините от Разградска област…

Виж повече Всички общини от Лудогорието с одобрени проекти за социални услуги в домашна среда