Изложба и сборник с научни доклади за 175-годишнината от откриването на взаимно девическо училище в Разград

С възстановка на стая – такава, каквато е била тя по време на килийните училища през Възраждането, и представянето на сборника с научни доклади „Книгата…

Виж повече Изложба и сборник с научни доклади за 175-годишнината от откриването на взаимно девическо училище в Разград