Представиха новата стратегия за развитие на доброволните формирования

Новата стратегия за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации /2021-2030 г./ бе представена на работна среща…

Виж повече Представиха новата стратегия за развитие на доброволните формирования