Училищата сами ще решават – присъствено или дистанционно обучение

За всяко населено място ще се решава според ситуацията дали учениците ще се обучават присъствено или дистанционно. Hits: 0

Виж повече Училищата сами ще решават – присъствено или дистанционно обучение