Директорите на училищата и детските градини ще избират сами доставчиците по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

На днешното си заседание правителството прие изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко…

Виж повече Директорите на училищата и детските градини ще избират сами доставчиците по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“