Деца от Регионален център – Разград на гости в „Социално подпомагане“ по случай 8 март

Децата със специални образователни потребности, подпомагани от специалистите на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Разград решиха да предизвикат себе си,…

Виж повече Деца от Регионален център – Разград на гости в „Социално подпомагане“ по случай 8 март