Деца и ученици от община Кубрат получиха психологическа подкрепа

В община Кубрат продължава изпълнението на проект „За по-добър живот чрез приобщаване на уязвими групи” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020. Hits:…

Виж повече Деца и ученици от община Кубрат получиха психологическа подкрепа