Десет безработни лица започват работа към Областната администрация

Десет безработни от Лудогорието започват работа към Областна администрация – Разград по Регионалната програма за заетост. Hits: 0

Виж повече Десет безработни лица започват работа към Областната администрация