Инспектират състоянието на реки и дерета с предписания за почистване

Областният управител Владимир Димитров инспектира състоянието на потенциално опасни речни участъци, с голям водосбор, които при наличие на обилни дъждове, биха били предпоставка за наводнение.…

Виж повече Инспектират състоянието на реки и дерета с предписания за почистване

Почистват дерета в Балкански, Осенец, и Благоево

Зам.-кметът на Община Разград Добрин Добрев направи оглед на извършеното по почистване на деретата в две от трите населени места, където от седмица се работи…

Виж повече Почистват дерета в Балкански, Осенец, и Благоево