Депутати и министри без заплати за срока на извънредното положение

Депутатите, членовете на Министерския съвет, членовете на политическите кабинети, ръководителите на държавни агенции да не получават възнаграждения от 1 април до края на извънредното положение,…

Виж повече Депутати и министри без заплати за срока на извънредното положение