Утвърдиха Мерки за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби за 2023 г.

ТАЗИ ГОДИНА СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЩЕ СА ПО-КРАТКИ Hits: 13

Виж повече Утвърдиха Мерки за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби за 2023 г.