Включването на три кладенеца във водопроводната мрежа на Разград срещна подкрепа в Басейнова дирекция – Плевен

В централата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ в Плевен днес се проведе работна среща за обсъждане на първите практически действия, необходими за реализиране на идеята…

Виж повече Включването на три кладенеца във водопроводната мрежа на Разград срещна подкрепа в Басейнова дирекция – Плевен