Пет блока в Разград са одобрени за саниране безплатно по Плана за възстановяване и устойчивост

Пет проекта на Община Разград са одобрени за саниране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките…

Виж повече Пет блока в Разград са одобрени за саниране безплатно по Плана за възстановяване и устойчивост