„Биовет“ финализира проект за енергийна ефективност за над 2 500 000 лева

„Биовет“ АД завършва двугодишен проект „ Ефективен производствен процес“ на стойност 2 251 318 лева, а безвъзмездната помощ в него по ОП “Иновации и конкурентноспособност“…

Виж повече „Биовет“ финализира проект за енергийна ефективност за над 2 500 000 лева