Безплатни прегледи за роми с мобилна лаборатория организира Регионалната здравна инспекция

Този месец стартират дейностите за 2019 г.  в изпълнение на Национална стратегия за интегриране на ромите 2012 – 2020 г. Hits: 0

Виж повече Безплатни прегледи за роми с мобилна лаборатория организира Регионалната здравна инспекция