Разград – сред десетте български общини, присъединили се към Мисията на ЕС за адаптация към изменението на климата

Разград е сред десетте български общини, присъединили се към Мисията на ЕС за адаптация към изменението на климата. Hits: 0

Виж повече Разград – сред десетте български общини, присъединили се към Мисията на ЕС за адаптация към изменението на климата