Центърът за извънучилищна подготовка „Резонанс” ви предлага една вълнуваща пролетна ваканция

Център за извънучилищна подготовка Резонанс работи по Проект: Социално предприятие „Работилница за здраве и знания“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от…

Виж повече Центърът за извънучилищна подготовка „Резонанс” ви предлага една вълнуваща пролетна ваканция