“Топлофикация – Разград” АД: Цени на електрическа и топлоенергия от 01.07.2020 г.

На основание Решение Ц-28 от 01.07.2020 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, считано от 01.07.2020 г.: “Топлофикация – Разград” АД обявява следните цени…

Виж повече “Топлофикация – Разград” АД: Цени на електрическа и топлоенергия от 01.07.2020 г.

Утре Топлофикация“ отваря касата си в Центъра за работа с клиенти

„Топлофикация – Разград“ АД съобщава на своите клиенти, че считано от 02.07.2020 г. отваря касата в Центъра за работа с клиенти на Дружеството.

Виж повече Утре Топлофикация“ отваря касата си в Центъра за работа с клиенти

  “ТОПЛОФИКАЦИЯ-РАЗГРАД”АД: Новите цени на топлинната и ел.енергията за периода 01.07.2019 г. – 31.03.2020 г.

На основание Параграф 2, алинея 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за допълнение на Закона за енергетиката (ДВ., бр.38 от 2020 г.) и…

Виж повече   “ТОПЛОФИКАЦИЯ-РАЗГРАД”АД: Новите цени на топлинната и ел.енергията за периода 01.07.2019 г. – 31.03.2020 г.

Курсове за деца и възрастни в Езиков център „Свят“

Езиков център „Свят“ – Разград организира през юни курсове за ВЪЗРАСТНИ по английски език за начинаещи /А1/. Паралелно вървят и записвания за курсове за ВЪЗРАСТНИ…

Виж повече Курсове за деца и възрастни в Езиков център „Свят“