Брюксел дава € 78 млн. за „Чирен“

„Булгартрансгаз” ЕАД и Европейската изпълнителна агенция по климат, инфраструктура и околна среда (CINEA) подписаха днес грантовото споразумение за финансиране на разширението на подземно газохранилище (ПГХ)…

Виж повече Брюксел дава € 78 млн. за „Чирен“