Доброволци на „Бъди човек“ зарадваха хора в нужда на 80 адреса

За трета поредна година доброволците от “Бъди човек” раздадоха за Коледа пакети с хранителни продукти на нуждаещи се самотно живеещи възрастни и хора в затруднено…

Виж повече Доброволци на „Бъди човек“ зарадваха хора в нужда на 80 адреса