47% от учениците не достигат минимално ниво на грамотност

47% от учениците не са достигнали минималното ниво на грамотност по четене. 53% постигат второ равнище и нагоре.

Виж повече 47% от учениците не достигат минимално ниво на грамотност