С 1000 по-малко тежки ПТП са настъпили в България през 2020 г.

През 2020 г. се отчита намаление с близо 30% на пътния травматизъм у нас в сравнение с данните от предходната 2019 г. Hits: 0

Виж повече С 1000 по-малко тежки ПТП са настъпили в България през 2020 г.