От 1 клас до абитуриентите: На тест по физическо

Физическата дееспособност на учениците от първи до 12-и клас по учебния предмет “Физическо възпитание и спорт” ще може да се оценява по съвременна система, Hits:…

Виж повече От 1 клас до абитуриентите: На тест по физическо