Човекът с 36 хил. лв. държавна заплата сам се назначил да управлява дъщерни дружества

В явен конфликт на интереси директорът на Българската банка за развие (ББР) Стоян Мавродиев се е избрал да управлява дъщерни дружества и е увеличил възнаграждението…

Виж повече Човекът с 36 хил. лв. държавна заплата сам се назначил да управлява дъщерни дружества