Управителите на „Енерго-Про“ – Варна се срещнаха с кмета на Разград

ОЧАКВА СЕ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА ЗА БИТОВИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ 1 ЮЛИ ДА БЪДЕ 1,7%

Виж повече Управителите на „Енерго-Про“ – Варна се срещнаха с кмета на Разград