Община Разград съдейства на жители на Пороище за укрепването на Гоцковата чешма

Община Разград пое ангажимент да окаже съдействие на доброволци от Пороище, които са предприели инициатива да

Виж повече Община Разград съдейства на жители на Пороище за укрепването на Гоцковата чешма