Община Разград съдейства на жители на Пороище за укрепването на Гоцковата чешма

Община Разград пое ангажимент да окаже съдействие на доброволци от Пороище, които са предприели инициатива да Hits: 0

Виж повече Община Разград съдейства на жители на Пороище за укрепването на Гоцковата чешма