63 държави дадоха съгласие за провеждане на изборите на тяхна територия

Министерството на външните работи към момента е получило съгласие от 63 държави за провеждане на избори за Народно събрание на 4 април на тяхна територия,…

Виж повече 63 държави дадоха съгласие за провеждане на изборите на тяхна територия