Татяна КЪЙЧЕВА: Време е да работим за преодоляване на неравенствата между регионите, за да почувстват хората от Разградска област, че са равноправни на тези, които живеят в големите градове.

Таня е завършила висшето си образование в Технически университет Варна със специалност „Топлотехника“. Има следдипломна квалификация „икономист-счетоводител“ от Икономическия университет в морския град. В момента…

Виж повече Татяна КЪЙЧЕВА: Време е да работим за преодоляване на неравенствата между регионите, за да почувстват хората от Разградска област, че са равноправни на тези, които живеят в големите градове.