С многообразието на етносите в разградския край ще се запознаят децата от общината

Първата дейност от съвместната  инициатива „Многообразието на етносите в моя роден край”, финансирана от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните  и непълнолетните…

Виж повече С многообразието на етносите в разградския край ще се запознаят децата от общината