Събират истории на хора, сторили добро на дете

По повод 30-годишнината от приемането на основополагащия документ Конвенцията на ООН за правата на детето – първият международен акт, който утвърждава човешките права на всички…

Виж повече Събират истории на хора, сторили добро на дете