Пътната такса да бъде 10 стотинки на километър, предлага МРРБ

Пътната таста за движение по републиканските пътища да бъде 10 ст. на Hits: 0

Виж повече Пътната такса да бъде 10 стотинки на километър, предлага МРРБ