Бързи, смели, сръчни за Деня на толерантността

Състезание като популярната телевизионна надпревара „Бързи, смели, сръчни“ под надслов „Общуваме толерантно! Играем честно!“ организира за Международния ден на добротата /13 ноември/ и днешния Международен…

Виж повече Бързи, смели, сръчни за Деня на толерантността

Бързи, смели, сръчни в Деня на толерантността

В сряда Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Разград ще отбележи Международния ден на добротата (13 ноември) и…

Виж повече Бързи, смели, сръчни в Деня на толерантността