Северна България е заложник на новата тол система

Ако тя не постигне заложените приходи, някои от инвестициите в пътната инфраструктура на север може да останат на изчакване.

Виж повече Северна България е заложник на новата тол система